shape
shape
shape
shape

Customer Relationship Management

CRM

je skup alata pomoću kojih menadžment firme kreira strategiju koja će doprineti razvijanju boljih i kvalitetnijih odnosa sa klijentima. Možda vam ovo zvuči komplikovano, ali suština je što efikasnije deljenje zajedničkih resursa (informacija o klijentima) unutar jedne firme. CRM omogućava usklađivanje poslovnih strategija, organizacione strukture i kulture preduzeća.
Dakle, vrlo lako možete da pratite rad svih zaposlenih i da ubrzate rad sa klijentima.


Preuzmi brošuru
Naše usluge

Osnovne prednosti

Evidencija klijenata

Organizujte i uskladite sektore koji moraju biti okrenuti ka klijentima i njegovim potrebama.

Detaljni izveštaji

Grupni izveštaji, izveštaji po pojedinom korisniku ili klijentu, za odredjeni vremenski period.

Modularan pristup

Svaka nova implementacija CRM softvera razlikuje se u skladu sa delatnosti i potrebama kompanije.

Dostupnost sa bilo kog uređaj

CRM se nalazi u cloud tehnologiji što omogućava pristup svim uređajima koji su spojeni na internet.

Bez ulaganje u hardver

Nije potrebna instalacija niti posebni tehnički uslovi, sve što je potrebno jeste pristup internetu.

Značajne uštede

Višestruko smanjuje ulaganje u slične desktop softvere za koje su potrebne licence

Kontaktirajte nas

Javite se