shape
shape
shape
shape

REŠENJA ZA ANKETE I ZADOVOLJSTVO KUPACA

Zašto CRM?

Anketiranje korisnika služi, pre svega, za identifikaciju nivoa zadovoljstva postojećim proizvodom kao i za otkrivanje izričitih i skrivenih potreba i očekivanja kupaca za novim ili predloženim proizvodima.

Takođe, omogućuje vam aktivniju korisničku uslugu i efikasniji servisni nivo.


Kako će ovo rešenje koristiti vašoj organizaciji?

Uvidi koje možete steći korišćenjem CRM rešenja mogu pomoći kompaniji da potvrdi i proširi podatke o svojim kupcima. Takvi uvidi takođe mogu pomoći u otkrivanju načina da se klijenti bolje segmentiraju. Dobro istraživanje može vam otkriti faktore koji više privlače kupce. Za prodajni tim, CRM istraživanje može pomoći u prevazilaženju njihovih najvećih problema sa podacima o klijentima. Na primer, identifikovanje kontakata sa najvećim potencijalom ili pronalaženje mogućnosti za cross selling. Konačno, CRM pomaže da se otkrije šta pokreće kupce na njihovom putu kupovine. I, pomoću takvog uvida, prepoznaćete snage i slabosti vaše kompanije na svakoj prelomnoj tački tog puta.

Integrisanjem anketa o kupcima u postojeći CRM sistem možete meriti uspeh ili neuspeh svake interakcije sa klijentima. Upotreba, mogućnost izrade, konfiguracije i slanja anketa direktno iz CRM sistema veoma su jednostavni. Link do vaše ankete možete proslediti kontaktima putem mejla, SMS ili Viber poruke. Kada je reč o oceni utiska klijenti jednostavno mogu kliknuti na like ili dislike dugme.


Čim ispitanik ispuni anketu, odgovori se odmah prikupljaju i skladište nazad u CRM sistemu, tako da možete odmah videti odgovore svojih kupaca. Podesite automatska obaveštenja, tako da menadžeri mogu biti odmah obavešteni ukoliko je primljena izrazito niska ili visoka ocena.


Način slanja anketa i svrha anketiranja

Ankete šaljite ručno ili automatski. Ručno ih generišite prilikom razgovora sa kupcem ili potencijalnim klijentom i popunite je vi tokom razgovora. Automatski pošaljite anketu, na primer, kada se prilika zatvori kao dobijena ili izgubljena, kada je zahtev zatvoren ili nalog za isplatu izvršen.

Svrha istraživanja je ažuriranje, osvežavanje i, na kraju, obogaćivanje postojećih informacija o klijentima uvidima koji bi mogli pomoći boljem služenju ciljanoj publici.


Po čemu se CRM ankete razlikuju od ostalih anketa?

CRM ankete fokusiraju se samo na istraživanje potencijalnih klijenata i kupaca. Cilj im je da procene korisničko iskustvo da:

  • Poboljšate poslovne odluke

  • Identifikujete područja koja treba poboljšati

  • Otkrijete nove mogućnosti za rast


Benefiti
  • - Povećajte tačnost vaših trenutnih podataka o klijentima

  • - Koristite ovaj uvid da biste privukli više kvalifikovanih klijenata

  • - Donosite bolje poslovne odluke


Primeri istraživanja koja možete raditi:


  • Merenje zadovoljstva tokom životnog ciklusa kupca – pružanje izuzetnog korisničkog iskustva pokazalo se kao najbolja strategija rasta do sada.

  • Profilisanje potencijalnih klijenata i kupaca – što više znate o potencijalnim kupcima, veća je šansa za više prodaje, zadržavanje kupaca i povećanje profita.

  • Analiza upotrebe proizvoda – uvid u pokretanje novih ideja i unapređenje proizvoda. Inovacija pokreće veći deo današnjih odluka o kupovini.

  • Merenje zadovoljstva i lojalnosti kupaca – procena nivoa zadovoljstva kupaca radi pokretanja rasta prihoda. Današnji kupci vrednuju preporuke više nego bilo koji drugi oblik oglašavanja. A za mnoge, potraga za novim rešenjem počinje tako što traže savet od drugih kojima veruju. Ovaj tip ankete će vam pomoći da otkrijete trenutne nivoe lojalnosti kupaca, identifikujete svoje promotere i njihove razloge zašto žele da vas promovišu i da identifikujete kritičare i razloge njihovog nezadovoljstva.


Zašto je CRM dobar za vaš biznis?

Pretvorite povratne informacije u rast za vašu kompaniju!

Za više detalja i ponudu kontaktirajte nas mejlom info@apaone.com ili telefonom 062 249 995


Naša ostala rešenja:Preuzmi brošuru
Naše usluge

Osnovne prednosti

Evidencija klijenata

Organizujte i uskladite sektore koji moraju biti okrenuti ka klijentima i njegovim potrebama.

Detaljni izveštaji

Grupni izveštaji, izveštaji po pojedinom korisniku ili klijentu, za odredjeni vremenski period.

Modularan pristup

Svaka nova implementacija CRM softvera razlikuje se u skladu sa delatnosti i potrebama kompanije.

Dostupnost sa bilo kog uređaj

CRM se nalazi u cloud tehnologiji što omogućava pristup svim uređajima koji su spojeni na internet.

Bez ulaganje u hardver

Nije potrebna instalacija niti posebni tehnički uslovi, sve što je potrebno jeste pristup internetu.

Značajne uštede

Višestruko smanjuje ulaganje u slične desktop softvere za koje su potrebne licence

Kontaktirajte nas

Javite se