shape
shape
shape
shape

REŠENJA ZA KADROVSKE EVIDENCIJE

Zašto CRM?

Važnost kvalitetnog upravljanja ljudskim resursima, tema je o kojoj možemo govoriti iznova i iznova. Koliko je bitno i na koji način raditi selekcijski postupak, toliko je bitno i kako novog radnika uvesti u posao, uklopiti u tim, kako iskomunicirati (ne)zadovoljstvo radom, kako će se razvijati u okviru kompanije, i slično. Veliki je broj faktora koji utiču na to da li je radnik zadovoljan na svom radnom mestu i da li iskazuje maksimalnu efikasnost i očekivane rezultate. Optimizacija poslovnih procesa omogućiće preraspodelu vremena na rad sa zaposlenima.

Jedinstveno rešenje pruža automatizaciju kadrovskih procesa i namenjeno je upravljanju ljudskim resursima firme.


Regrutovanje i selekcija kadrova

Koliko puta vam se dogodilo da zapošljavate, a nemate vremena da otvarate konkurs? Idealno rešenje u tim situacijama je jedinstvena baza biografija svih osoba koje su prethodno aplicirale za posao u vašoj kompaniji.

Uz CRM brzo i jednostavno pretražite bazu po različitim kriterijumima kao što su kvalifikacije, sposobnosti ili radno iskustvo kandidata. Pored radne biografije dostupna je i prateća dokumentacija koju ste prikupili prilikom intervjua sa potencijalnim zaposlenim (upitnik, testovi...).


Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih

CRM rešenje vodi vas kroz proces sistematizacije dokumentacije u dosijeu zaposlenog i pomaže da dokumentaciju i dosije zaposlenog da uskladite sa zakonskim propisima.

Sa lakoćom kreirajte dokumenta direktno u sistemu koji automatski povlači podatke bez potrebe za ručnim unosom nepromenljivih informacija o zaposlenima. Ugovor o radu, svi pripadajući aneksi ugovora o radu, obračunska lista ili rešenje o korišćenju godišnjeg odmora samo su neki od dokumenata koje možete veoma jednostavno izrađivati iz sistema.

Odabirom zaposlenog iz šifarnika radnika ili pretragom po bilo kom ličnom podatku pristupite dosijeu i prikazaće vam se sva pripadajuća dokumentacija.

Sistem automatskog obaveštavanja blagovremeno će vas upozoriti na predstojeći istek ugovora o radu i daljim koracima za produženje. Takođe, aktivirajte opciju obaveštavanja o godišnjici zaposlenja i personalizovano zahvalite zaposlenom na posvećenosti, vernosti, odgovornosti i produktivnosti.


Planiranje rada i odsustva zaposlenih

Planiranje rasporeda zaposlenih veoma je složen proces. CRM rešenje automatizuje rutinske aktivnosti odeljenja za ljudske resurse i pokriva ceo ciklus planiranja, izveštavanja i nadgledanja vremena i resursa u organizaciji.

Raspored se generiše jednostavnim odabirom zaposlenih i kreiranjem radnog kalendara, uzimajući u obzir podatke o aktuelnom i predstojećem odsustvu radnika (bolovanje, godišnji odmor ili plaćeno odsustvo).


Evaluacija zaposlenih

Poboljšajte efektivnost zaposlenih evaluacijom njihovog učinka. Zajedno postavite ciljeve i upoznajte ih sa načinima za njihovo ostvarenje. Zatim, na red dolazi evaluacija učinka i, na kraju, nagrađivanje za postignute ciljeve.


Izveštaji i generator spiskova zaposlenih

Uz objedinjene informacije o zaposlenima na jednom mestu, lako kreirajte različite vrste izveštaja. Kriterijum za izveštaj može biti bilo koji podatak koji postoji u sistemu.

Na osnovu širokog spektra izveštaja koji je na raspolaganju, izvršite analizu učinka zaposlenih i steknite uvid u mogućnosti za poboljšanje rada.


Zašto je CRM dobar izbor za vaš biznis?

Rasteretite kadrovsku službu administrativnog posla i steknite sigurnost prilikom iznenadnih inspekcijskih nadzora!

Za više detalja i ponudu kontaktirajte nas mejlom info@apaone.com ili telefonom 062 249 995


Naša ostala rešenja:


Preuzmi brošuru
Naše usluge

Osnovne prednosti

Evidencija klijenata

Organizujte i uskladite sektore koji moraju biti okrenuti ka klijentima i njegovim potrebama.

Detaljni izveštaji

Grupni izveštaji, izveštaji po pojedinom korisniku ili klijentu, za odredjeni vremenski period.

Modularan pristup

Svaka nova implementacija CRM softvera razlikuje se u skladu sa delatnosti i potrebama kompanije.

Dostupnost sa bilo kog uređaj

CRM se nalazi u cloud tehnologiji što omogućava pristup svim uređajima koji su spojeni na internet.

Bez ulaganje u hardver

Nije potrebna instalacija niti posebni tehnički uslovi, sve što je potrebno jeste pristup internetu.

Značajne uštede

Višestruko smanjuje ulaganje u slične desktop softvere za koje su potrebne licence

Kontaktirajte nas

Javite se